Rúfusova poézia aj v nórčine

Pod názvom Logna lyner døyvd vyšiel v Nórsku výber z poézie slovenského básnika Milana Rúfusa. Prekladateľ Egil Lejon pomenoval svoj preklad podľa úvodného verša "Blýska sa ticho, tlmene" z Rúfusovej básne Ľudstvo. Kniha vyšla vo vydavateľstve Propria manu, Trondheim, a bola v Nórsku prezentovaná počas Dní slovenskej kultúry v Trondheime , ktoré sa v tomto starobylom kráľovskom meste konali v dňoch 5. - 30. marca 2003.
           Výber z poézie Milana Rúfusa usporiadal literárny vedec Vincent Šabík, jeden z najlepších znalcov básnického, ale aj esejistického diela tohto najväčšieho žijúceho slovenského básnika. Výber je doplnený doslovom Egila Lejona, ktorý stručne charakterizuje Rúfusovu tvorbu a zaraďuje ju do európskeho básnického kontextu. 
           Egil Lejon, ktorý od začiatku 90. rokov často navštevuje Slovensko, sa u nás stal známy najmä vďaka vydaniu knihy Gabčíkovo-Nagymaros, staré a nové hriechy (H&H, Bratislava 1994). Podieľal sa aj na príprave vydania výberu z článkov a prejavov Bjornstjerne Bjornsona, ktorý vyšiel pod názvom Česť a chvála večnej jari života (vydalo Slovensko-nórske združenie Naša Európa vo vydavateľstve Print-Servis 1998) a do ktorého Lejon napísal aj úvodnú esej pod názvom Vždy mladý nórsky Európan.
           Výber z Rúfusovej poézie do nórčiny sprevádzajú ilustrácie Juraja Peressenyiho a na predsázke je originálny básnikov fotografický portrét od Torda Lejona.
           Kniha vyšla s finančnou podporou MK SR a Literárneho informačného centra.
           Od roku 1998 vyšli preklady z poézie Milana Rúfusa v nemčine, bulharčine, ruštine, poľštine a rumunčine - a pripravené sú preklady z jeho básnického diela v angličtine a španielčine.

Anton Baláž