Rúfusova poézia na Bratislavskom kultúrnom lete

 

 

  Foto: A. Matuška ©

V Galérii Artotéka v rámci Bratislavského kultúrneho leta pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave dňa 15. 7. 2008 poetické pásmo k 80. výročiu narodenia básnika Milana Rúfusa pod názvom Niesť bremeno a spievať, ktoré uviedol autor scenára Jozef Čertík. Účinkovali Jozef Šimonovič a Alfréd Swan. S baladickými piesňami sa predstavila Zuzana Homolová. Jozef Čertík okrem iného povedal: „Niektorí kritici o básnikovi Milanovi Rúfusovi tvrdili, že k nám hovorí z výšky a s pátosom, pričom naznačovali, že tou výškou môže byť profesorská katedra, iní, že by ňou mohla byť kazateľnica, a ďalší mu vyčítali, že sa štylizuje do roly hovorcu Boha. Jediné, čo netvrdili a nemôžu tvrdiť, je, že je to politická tribúna, pretože toto tvrdenie už na prvý pohľad neobstojí. V literatúre dvadsiateho storočia sa Milan Rúfus radí k tým nemnohým básnikom, ktorí si držali a držia od dobových politických teórií a praxe vedomý a prísny odstup. Pravda, je to odstup vyplývajúci z poznania, nie z predpojatosti. Lebo aj on bol v mladosti vtiahnutý do dobových tancov, aby do nich nazrel, včas z nich vystúpil a – použime jeho slovné spojenie – vydal svedectvo. Rúfus si vytvoril odstup preto, aby zostal tým, kým chcel vždy byť: básnikom. A tak sa Milan Rúfus stal básnikom, ktorý na nás nehrmí z výšky, ale prihovára sa nám z hĺbky. Z hĺbky kultúrnej pamäte ľudstva, národa a indivídua. A hlas prichádzajúci z hĺbky má iný zvuk, lebo prináša iné obsahy a hodnoty. Obsahy a hodnoty, na ktoré sme pozabudli, alebo sme ich – na našu škodu – začali považovať za prekonané, nečasové, neaktuálne.“

 

Podľa Alexandra Matušku Milanom Rúfusom vstúpila do našej poézie i kultúry morálna osobnosť, niekto, kto sa nemieni páčiť, očarúvať a líškať, pretože prichádza s pravdou, ide za vecou a stojí si za ňou. Auditórium, ktoré napriek nepriaznivému počasiu, prišlo svojou veľmi bohatou účasťou na podujatí vzdať hold slovenskému laureátovi na Nobelovu cenu, dostalo ako dar kvalitný výber Rúfusovej poézie so zasväteným slovom básnika a dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu Jozefa Čertíka. S veľkým záujmom sa stretla aj knižná produkcia LIC, osobitne edičné projekty sumarizujúce dielo, myslenie a názory jubilujúceho básnika: Rozhovory so sebou a s tebou I. a Život básne a báseň života. Priaznivci a čitatelia si budú môcť so záujmom prečítať Rúfusove úvahy o literatúre a umení, kompletizujúce pohľad na básnika a dobu v horizontále i vertikále jeho literárneho a filozofického myslenia.

 

Literárne informačné centrum sa tak hrdo prihlásilo k odkazu a posolstvám tohto najčítanejšieho a jedného z najznámejších i najprekladanejších slovenských básnikov.

 

 

 

 

 

 (dp)

 

 

 

Milan Rúfus

Sloboda

 

Všetko je tu už pred tebou. I ty.

Sekera v kláte, pevne zaťatá.

A voda v studni.

 

Defenestrovaný

už predtým, než si vládol,

vo výslužbe už predtým, než si žil,

posunuješ si svoje malé vláčiky,

pozorne, aby sa nám nestalo

veľké železničné nešťastie.

 

Oddávna vieš, že musíš prijať hru.

je príliš vážna.

 

A čo je pravda? Hraj,

ži môj Quijote, už sa nepýtaj.

A neutekaj. Hraj, lebo sa stane

veľké nešťastie.