Ocenenie za najlepší ruský román dekády 2001 – 2010 Ruský Booker desaťročia získalo dielo Hmla padá na staré schody (Ložitsia mgla na staryje stupeni) Ale xandra Čudakova (1938 – 2005). Táto románová idyla zo života autora vyšla v roku 2001. Porota vyberala víťaza spomedzi 60 finalistov, do užšieho zoznamu na udelenie Ruského Bookera desaťročia sa okrem Čudakova dostali aj O. Pavlov, Z. Prilepin, R. Senčin a Ľ. Ulická s románom Daniel Stein, tlmočník, ktorý v slovenskom preklade J. Štrassera vydalo Vydavateľstvo Slovart v roku 2009. Ruský booker je najstaršou neštátnou ruskou literárnou cenou a od roku 1992 sa udeľuje každoročne. Namiesto Ruského Bookera za rok 2011 bol však vyhlásený Booker desaťročia.