Rút Lichnerová - Anna Regina

Rút Lichnerová: Anna Regina

 

Rút Lichnerová siahla po téme súvisiacej so životom a pôsobením polyhistora, ale predovšetkým vynikajúceho moderného kartografa Samuela Mikovíniho. Za objekt literárneho stvárnenia si vybrala manželku tohto významného Uhra Annu Reginu. Už samotný námet je prísľubom zaujímavej mnohovrstevnej románovej projekcie Lichnerovej nejde len o dokumentaristickú ilustráciu dejín, ale ide jej predovšetkým o osobnostný štatút ženy, ktorá sa po zložitých peripetiách rovnými nohami ocitne v realite, keď musí zápasiť o vlastnú tvár, vlastné presvedčenie, vlastnú ženskosť aj o ustavične zaneprázdneného a kráľovnou Máriou Teréziou zaneprázdňovaného Samuela. Román vychádza vo Vydavateľstve Q 111.