Rút Lichnerová o maďarskom vydanín románu Anna Regina

 

V prestížnom madárskom vydavatelstve Európa vyšiel román Rút Lichnerovej Anna Regina. Pri tejto príležitosti uverejnila  Knižná revue 12/2012 pod názvom „S otcom na chrbte" rozhovor Marty Bábikovej s autorkou knihy ktorý prinášame aj v našich novinách.

 

             Hrdinkou vášho románu, ktorý nedávno vyšiel v maďarskom preklade Kláry Kórtvélyessy (Európa, 2012), je skutočná historická postava Anna Regina, manželka významného kartografa, staviteľa, matematika, banského inžiniera, astronóma Samuela Mikovíniho. Kniha ponúka historický exkurz do osvietenstva, no odhaľuje aj veľmi intímne zákutia ženskej duše. Čím môže byť román blízky maďarským čitateľom?

            Pri príprave románu som netušila, že prekročí hranice Slovenska. Knihu o Mikovínim by mohol napísať hocikto, Maďar či Slovák, ba mohli by vytvoriť niekoľko kníh bez toho, aby sa čo i len máličko na seba ponášali. Tú moju som písala ako modernú prózu opierajúcu sa o fakty 18. storočia. Okrem faktov sa však otváral aj priestor na imagináciu.

            Mikovíni rovnako ako Matej Bel, s ktorým bol v pracovnom i v rodinnom zväzku, sú nielen historicky významné osobnosti, ale už počas života patrili k spoločenskej elite. Čo z ich spôsobu života je, podľa vás, najdôležitejším 

            Na to by azda lepšie odpovedali historici. Kto sa však trochu bližšie pozrie na Mikovíniho dielo, ohromí ho neuveriteľným rozsahom aj rôznorodosťou oblastí, v ktorých vynikal. Nazvať ho workoholikom 18. storočia je málo, to by obsiahlo iba jeho nesmiernu pracovitosť. Pozoruhodným intelektom a nevšednou technickou invenciou sa priraďuje ku géniom. Výnimočnosť však nesie v sebe zárodok komplikovanejších vzťahov s okolím. Úspechy budia závisť, pracovná vyťaženosť vytŕha z rodiny. Aj z dnešného sveta poznám príklady mimoriadne nadaných mužov, ktorí sa nedočkali od svojho otca pozornosti či uznania, po ktorom prahli. Predstavila som si, že Samuel Mikovíni pociťuje nevyriešené vzťahy s otcom ako hrb, ktorý ho taží a ktorého sa nevie zbaviť. V mojej knihe nosí otca na chrbte a háda sa sním.

            Slávna história Štiavnice, kde žijete,  poskytuje mnoho umeleckých podnetov. Je inšpiratívna aj jej súčasnosť?

            Banská Štiavnica je v súčasnosti živé mesto, aj keď svojské. A život je vždy inšpirujúci.

 

Marta Bábiková

Štiavnické noviny 2. 8. 2012, č. 26, roč. XXIII, s. 10