Rút Lichnerová druhá sprava

Na XX. medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti predstavili 21. apríla 2013 v Hess András terem maďarský preklad románu Rút Lichnerovej Anna Regina. Kniha vyšla vo vydavateľstve Európa a preložila ju Klára Kortvélyessy. Predostiera príbeh manželky slávneho kartografa a polyhistora Samuela Mikovíniho, ktorý autorka poňala ako modernú prózu opierajúca sa o fakty 18. storočia.

Knihu predstavila prítomnému publiku Renáta Deáková, ktorá podujatie aj moderovala. Rút Lichnerová predstavila dielo v slovenčine, jeho prekladateľka Klára Kortvélyessy v maďarčine. V intenzívnej a podnetnej diskusii sa hovorilo o vzniku diela, o nových cestách v historickej próze, ale aj o historickej Banskej Štiavnici, ktorá podnietila vznik románu. Podujatie, ktoré pripravilo vydavateľstvo Európa v spolupráci s Literárnym informačným centrom, ukončila autogramiáda v stánku vydavateľstva, kde kniha vyšla.

(rl)