Témou novembrovej literárnej kaviarne, ktorú zorganizovala Knižnica Ružinov v Bratislave, boli Zvyky a tradície predkov. Podujatie sa zameralo na priblíženie myjavských tradícií, zozbieraných a spracovaných Oľgou Tvarožkovou – Paľkovou, rod. Halabrínovou v knihe Brezová naša rodná, ktorá zobrazuje život, zvyky, obyčaje na Brezovej v prvej polovici 20. storočia. Spomienky na autorku a jej národopisnú výpoveď umocnili typické zázvorníky a voňavé „perká“ z Brezovej i ľudové koledy v podaní súboru Trávniček. Prezentácia knihy rodáčky z Brezovej, ktorá v posledných rokoch žila v Ružinove, bola milým prekvapením a zožala úspech.