Ružinovské Všeličo

V rámci predstavovania regionálnych autorov a pri príležitosti svojho nedávneho jubilea vydala Knižnica Ružinov v edícii Všeličo dva zväzky literárnych spomienok dlhoročného Ružinovčana Šaňa Homôľku (vl. menom Alexander Kuzma). Jeho texty vznikali postupne. Hlavnými ,,hrdinami“ sú obyčajní ľudia s každodennými starosťami, ťažkosťami, radosťami, úspechmi i neúspechmi v rodnej dedine Liptovskej Porúbke a neďalekých liptovských chotároch.

Prvý zväzok Oživené časom venoval autor spomienkam na detstvo, dospievanie a  mladosť až po leto a zimu 1944. Všetky príbehy sú skutočné, len mená osôb sú zmenené, resp. použil prezývky (Špongia, Kazateľ, Štoplík, Krtko...). Nájdeme tu školské šibalstvá, ponaučenia učiteľa Slamku, dobrodružstvá na jarmoku, pri kolotoči, miestnu krčmu U krta, tradície na  Vianoce, fašiangy... Knižku rozšíril o dobrodružstvá a záhadné príbehy, ktoré si zapamätal z rozprávaní starého otca.

Druhý zväzok spomienok Zápisky z doliny prináša príbehy , ktoré prežil ako lesný praktikant v doline Čierneho Váhu. Vykreslil v ňom rozmanité postavy a postavičky lesných robotníkov, úradníkov, horárov, pracovníkov lesnej správy i vyšších nadriadených. Literárne spomienky Šaňa Homôľku na rodný Liptov tvoria svojráznu mozaiku rozmanitých postáv, ktoré umožňujú podrobnejšie spoznať a pochopiť svet vtedajšieho človeka a dobu, v ktorej žil. Treba oceniť prínos Knižnice Ružinov k spoznávaniu regionálnych autorov a predstavovaniu ich prác.

Zuzana Galovičová