Starosta miestnej časti Bratislava – Ružinov Dušan Pekár udeľoval na Druhom ružinovskom knižničnom happeningu (DK Ružinov 7. decembra) ocenenia Rytier dobrej knihy trom zaujímavým osobnostiam za prínos v oblasti kultúrno-umeleckej činnosti. Ocenenie získali: prekladateľka Judita MELCEROVÁ, vedec, lekár, básnik Karol KAPPELER, in memoriam Adolf LACHKOVIČ za dlhoročnú filmársku prácu a prozaické dielo.