Vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha prináša na knižný trh pestrú ponuku duchovnej literatúry nielen na vianočné obdobie. Viac o jeho edičnej činnosti hovorí PR manažérka Martina Grochálová.

Spolok sv. Vojtecha je najstarším a najväčším katolíckym vydavateľstvom na Slovensku. V roku 1870 ho po dlhoročnom úsilí založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský, ktorého cieľom bolo vytvoriť spolok na vydávanie lacných kníh v slovenskom jazyku. Člen Spolku získal každý rok za symbolický poplatok kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Záujem o členstvo bol veľký a v čase najväčšieho rozkvetu v roku 1953 dosiahol takmer štvrť milióna členov. V roku 1953 komunistický režim členskú základňu zlikvidoval a obnovená bola až po roku 1990, v súčasnosti má Spolok okolo 97 000 členov.

Ako vydavateľstvo sa prioritne zameriaval na duchovnú literatúru, ale aj na kvalitnú beletriu, učebnice, šlabikáre či kalendáre. V medzivojnovom období vydával diela uznávaných zahraničných autorov, ako Jean Guitton, François Mauriac, Charles Dickens, John Henry Newman či Gertruda von le Fort. V roku 1951 bolo Spolku odňaté vydavateľské právo a fungoval ako ústredné cirkevné nakladateľstvo, ktoré mohlo so štátnym súhlasom vydávať iba niektoré publikácie pre potreby Katolíckej cirkvi.

Činnosť vydavateľstva sa opäť naplno rozbehla po roku 1990. Spolok sv. Vojtecha sa stal oficiálnym vydavateľstvom Katolíckej cirkvi a je vydavateľom Biblie, liturgických kníh či oficiálnych dokumentov. Okrem toho vydáva duchovnú, teologickú a filozofickú literatúru, beletriu, publikácie pre deti, mladých a poéziu.

Z knižnej produkcie tohto roka možno spomenúť Ohromné maličkosti od Gilberta K. Chestertona, ktoré vyšli v slovenčine po prvý raz, nové, už 12. vydanie Nasledovania Krista či revidované vydanie diela Dialógy s Pavlom VI. od francúzskeho filozofa Jeana Guittona. V budúcom roku pripravujeme nové vydanie Exupéryho Citadely v preklade Jána Švantnera, životopis pápeža Františka z pera argentínskej novinárky Elisabetty Piquéovej či ilustrovanú Bibliu pre prvoprijímajúcich.