S knihami do Uruguaja

Mohol by to byť začiatok vtipu: Príde literárny vedec do Uruguaja... Jozef Bžoch však takúto netradičnú výpravu s literárnym poslaním skutočne absolvoval. Vypočujte si, čo ho zaviedlo do týchto ďalekých končín. Autentické spomienky osobností slovenskej literatúry vám prinášame v seriáli LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.