S nádejou k úspechom

Anna GAVALDA patrí v súčasnosti vo Francúzsku k najpopulárnejším autorkám, jej 600-stranový román Ensemble, c'est tout (Spolu, to je všetko) je už niekoľko týždňov medzi desiatkou najpredávanejších kníh. Na cestu k tomuto úspechu sa veľmi nepamätá, pretože prišiel akosi odrazu, ani si ho nestihla uvedomiť, ako povedala v bratislavskom Francúzskom inštitúte 25. novembra na prezentácii svojej knižky 35 kíl nádeje/ 35 kilos d'espoir, ktorá vyšla v dvojjazyčnom vydaní vo vydavateľstve SOFA v preklade Gabriely UHLÁROVEJ. Naši čitatelia sa už mohli zoznámiť s jej poviedkami zo zbierky Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal (Sofa 2003) v pretlmočení tej istej prekladateľky. A vydavateľ Róbert FARBULA vyjadril nádej, že 35 kíl nádeje prinesie autorke taký úspech u slovenských čitateľov, že budú netrpezlivo očakávať slovenský preklad jej románu Spolu, to je všetko.

–báb–