V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave uviedol 24.  januára predseda SC PEN Ladislav Volko knihu Dezidera Bangu (1939) Le khamoreskere čhavora / Slniečkové deti (OZ LULUĎI) vetou: „V poézii nejde o národnosť, či je slovenská, rómska, maďarská; poézia je buď dobrá, alebo zlá.“ Sám považuje dvojjazyčný výber z  celoživotného básnického diela Bangu za dobrú poéziu – ako symbol uvedenia knihy medzi čitateľov preto zvolil soľ. Obálku ňou posypal politik László Nagy, ktorý sa dlhodobo venuje problematike menšinových práv. Dezider Banga písal všetky básne najprv v slovenčine a potom ich prebásnil do rómčiny, lebo, ako pripomenul, srdce jeho poézie bolo vždy rómske…