V pondelok 14. marca sme si pripomenuli 103. vý-
ročie narodenia slovenského spisovateľa Domini-
ka Tatarku (1913 – 1989), ktoré je už 22 rokov spo-
jené s odovzdávaním literárnych cien nesúcich
jeho meno. Laureátkou Ceny Dominika Tatarku
za rok 2015 sa stala slovenská spisovateľka žijúca
vo Švajčiarsku Irena Brežná za román Nevďačná
cudzinka (Aspekt, preklad Jana Cviková v spo-
lupráci s autorkou), ktorý pôvodne vyšiel v roku
2012 v nemčine. Ocenenie si v priestoroch Pálf-
fyho paláca v Bratislave prevzala z rúk predsedu
poroty a prezidenta Konzervatívneho inštitútu M.
R. Štefánika Petra Zajaca. Laudatio na autorku
predniesol vlaňajší laureát ceny, výtvarník Ľu-
bomír Longauer. Vo svojom príhovore vyzdvihol
skutočnosť, že kniha nehovorí len o osobnej skú-
senosti jednej emigrantky a jednej krajiny, ale
dotýka sa všetkých, ktorí museli nedobrovoľne
odísť zo svojich domovov.
 Autorka (na foto Marka Ševca na obálke novín)
sa o dva dni neskôr predstavila čitateľom aj na
podujatí v bratislavskom kníhkupectve Artfo-
rum. V rozhovore s Viktorom Suchým a prekla-
dateľkou Janou Cvikovou priblížila svoju prácu
u u M. M  
R. R. Š Šte tefá fán nika a
h Pálf lf f- f f
vojnovej reportérky v Čečensku, počas ktorej sa
zblížila s mnohými politickými väzňami, i svoju
angažovanosť v organizácii Amnesty Internatio-
nal. Po krátkom rozhovore o diele Na slepačích
krídlach, v ktorom autorka opisuje svoje detstvo,
si návštevníci mohli vypočuť ukážku z ocenenej
knihy Nevďačná cudzinka, a to v nemeckom
i slovenskom jazyku.