Cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice – SAKAČIK získava (od r. 2004) jedna z členských knižníc SAK za konkrétnu aktivitu v  uplynulom roku. Z  piatich nominácií udelila tohto roku Správna rada SAK cenu SAKAČIK za rok 2011 verejnej knižnici Mikuláša kováča v Banskej Bystrici za 5. celoslovenský snem kráľov detských čitateľov. Toto úspešné podujatie s  bohatým programom zorganizovala víťazná knižnica pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (jún 2011) za účasti 60 hostí z viacerých miest a regiónov Slovenska. Zúčastnení ,,králi a kráľovné detských čitateľov“ s riaditeľom Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Petrom Klincom a  spisovateľmi Gabrielou Futovou a Romanom Bratom pripravili Posolstvo na podporu čítania detí, píše sa v ňom aj toto: ,, čítajte nám doma pred spaním, rozprávajte sa s nami o prečítanom, pomôžte nám založiť vlastnú knižnicu, zaveďte nás do knižnice“.