Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Dňa 4. marca 2005 vstúpila celonárodná súťaž v prednese slovenských povestí do 12. ročníka. Nie náhodou nesie súťaž meno J. C. Hronského – tento významný spisovateľ položil základy umeleckej povesťovej tvorby v našej literatúre.

„Krstným otcom“ a zakladateľom súťaže je MUDr. Svetozár Hikkel, ktorý odštartoval  toto originálne podujatie  v úzkej spolupráci s Mestským odborom Matice slovenskej v Šali a redakciou časopisu Slniečko. Dnes patrí medzi organizátorov súťaže aj Matica slovenská v Martine a  v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa, okresné a krajské odbory školstva a MO MS na Slovensku.

V Šali sa opäť stretli deti z celého Slovenska, aby svojím majstrovským prednesom odkliali krásu našich  povestí  a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, geografie a  literatúry.  Do súťaže sa prostredníctvom časopisu Slniečko zapojilo vyše 9.000 detí v postupnosti základných, okresných a krajských kôl. V celonárodnom kole sa stretlo 24 finalistov z ôsmich krajov Slovenska. 

Deti súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (2. – 3. ročník ZŠ) porota určila troch víťazov: Šimona Lepena s povesťou Antona Habovštiaka Hruštínski ľudkovia, Ivanku Kušnírovú s povesťou Jána Štiavnického Hrdošova skala a Matúša Vangora s povesťou Miroslava Husku Ako sa stal Jánošík zbojníckym kapitánom. Cenu Slniečka si odniesla Zuzana Orolínová s povesťou Jozefa Melichera Ako krstili podľa kalendára. V druhej kategórii (4. – 5. ročník ZŠ) zvíťazila Nina Pompošová z Levíc s povesťou Jozefa Melichera Čajakovské čarašne, Veronika Grešová zo Starej Ľubovne s povesťou Petra Glocka a Viktora Majeríka  Vodníkova kmotra a Zuzana Poliaková z Trnavy s povesťou Petra Glocka Skamenená pastierka. Cena Slniečka poputovala Monike Deckej s povesťou Štefana Moravčíka Zbojnícky dub. Víťazmi tretej kategórie (6. – 7. ročník ZŠ) sa stali títo súťažiaci: Monika Hoferková z  Kovalova s povesťou Hany Černochovej Povesť o Zelenej vode, Hana Sitárová z Topoľčian s povesťou Antona Habovštiaka Súdenička a Viktória Ďuranová zo Žiliny s povesťou Jozefa Trubínyho Čo horí, nezhnije. Cenu Slniečka si odniesla Alexandra Mosejová z Prešova s povesťou Štefana Rysuľu Tri studničky.

Pekný prednes a čistú slovenčinu ocenili všetci, ale najmä členovia poroty, ktorí deti so zaujatím sledovali. Časopis Slniečko bude naďalej podporovať túto súťaž publikovaním povestí zo všetkých regiónov Slovenska.

                                                                                                      Ľubica Kepštová