Šaliansky Maťko J. C. Hronského - 9. ročník

22. februára 2002 vstúpila celonárodná súťaž v prednese slovenských povestí do svojho 9. ročníka. Nie náhodou nesie súťaž meno J. C. Hronského - tento významný slovenský spisovateľ položil základy umeleckej povesťovej tvorby v našej literatúre.
           "Krstným otcom" a zakladateľom súťaže je MUDr. Svetozár Hikkel, ktorý odštartoval toto originálne podujatie v úzkej spolupráci s Mestským odborom Matice slovenskej v Šali. Dnes patrí medzi organizátorov súťaže aj Matica slovenská v Martine a v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, Mesto Šaľa, okresné a krajské odbory školstva a MO MS na Slovensku.

           V Šali sa opäť stretli deti z celého Slovenska, aby svojím majstrovským prednesom odkliali krásu našich povestí a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, geografie a literatúry. Do súťaže sa prostredníctvom časopisu Slniečko zapojilo vyše 9.000 detí v postupnosti základných, okresných a krajských kôl. V celonárodnom kole sa stretlo 24 finalistov z ôsmich krajov Slovenska. Vo výbere povestí sa autorsky najčastejšie vyskytovala Mária Ďuríčková /Dievčenská skala, Železný Janko, Kačacia fontána/, Milan Ferko /Maskulínum, feminímum, neutrum, Veselý čižmár, Opát a novic/, Štefan Moravčík, Anton Marec a Jozef Melicher. Deti súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii / 2. - 3. ročník ZŠ/ sa stala laureátkou súťaže Terézia Arvaiová zo Šintavy s Jarmočnou piesňou o krásnej Hortenzii od Štefana Žáryho Víťazstvo v 2. kategórii / 4. - 5. ročník ZŠ/ porota prisúdila Barbore Masarykovej z Piešťan s povesťou Antona Mareca Nešťastná matka. Laureátkou tretej kategórie / 6. - 7. ročník ZŠ/ sa stala Radka Šrámková s prednesom povesti Ruda Morica Preslavova nevesta.
           Časopis Slniečko je od prvého ročníka súťaže jej mediálnym partnerom a vstupuje do poroty vo forme odborného poradenstva. Účastníkom súťaže poskytuje v časopise Slniečko povesťové texty, ktoré korešpondujú s ich interpretačnými a vekovými predpokladmi
           Táto súťaž a rovnako aj časopis Slniečko je tento rok prezentovaná v detskom vysielaní Slovenského rozhlasu /Miriana Šišoláková/ a v časopise Slovenka /Peter Valo/.