Salon Du Livre 2008

Na MKV v Paríži Literárne informačné centrum ako organizátor národných expozícií Slovenskej republiky zabezpečilo prehliadku kníh slovenských vydavateľov už po piaty raz.

Hlavným usporiadateľom 28. medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži bol francúzsky Národný syndikát vydavateľov. Salon du Livre je významným frankofónnym knižným veľtrhom. Tento rok bol čestným hosťom veľtrhu Izrael a jeho literatúra. Kvalitne pripravené podujatia pritiahli veľké množstvo divákov.

Expozícia bola umiestnená v Paris expo, Porte de Versaille, v hale č. 1, v stánku W 85. V  národnom stánku na ploche 16 m2 vystavovali slovenskí vydavatelia AB ART PRESS, ASPEKT, DAJAMA, DIVADELNÝ ÚSTAV, IKAR, KNIŽNÉ CENTRUM, LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM, MARENČIN PT, MIKULA, POLYGRAFPRINT, REGENT, SLOVART–PRINT, SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, SPN–MLADÉ LETÁ, SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, VYDAVATEĽSTVO PRÍRODA, VYDAVATEĽSTVO SLOVART a VYDAVATEĽSTVO TOPAS. 

 

V priebehu niekoľkých dní sa v slovenskom stánku živo zaujímali o naše knihy prekladatelia, vydavatelia, zástupcovia  francúzskych knižníc, ako aj laická verejnosť. Stánok navštívil a v dvojhodinovom pracovnom rozhovore so zástupcami LIC zotrval veľvyslanec SR vo Francúzsku Ing. Ján Kuderjavý, ktorý sa živo zaujímal o problematiku šírenia slovenskej literatúry a jej propagáciu v zahraničí. Ďalej stánok navštívili slovenskí kníhkupci a vydavatelia, ktorí sa v tomto roku spoločne vybrali zmapovať charakter a atmosféru tohto MKV. Ďalej sem zavítali poetka a prekladateľka J. Baude, prekladateľka S. Bollack, vydavateľ Ivan Dorčiak, pani Jarmila Freud z UNESCO a  mnohí ďalší, a konali sa tu viaceré pracovné rozhovory zástupcov slovenských vydavateľstiev a tlačiarní (Slovart, PT Marenčin, Polygraf-Print a i.). Francúzski vydavatelia, ale aj bežní návštevníci, prejavovali záujem najmä o učebnice slovenčiny, prekladové slovníky, publikácie o Slovensku alebo jednotlivých mestách či regiónoch. Zaujímali sa aj o preklady slovenských diel do francúzštiny a možnosť zakúpenia týchto kníh v Paríži.

V rámci slovenskej účasti na knižnom veľtrhu sa na sprievodnom podujatí, ktoré pripravilo LIC spolu so slovenskou ambasádou v Paríži, dňa 19. 3. predstavili Jana Juráňová Anton Baláž. Deň predtým, 18. marca o 16.00, sa už prezentovali v slovenskom stánku na výstavisku. V priestoroch Slovenského inštitútu 19. marca o 19. hod. otvorila literárno-hudobný večer riaditeľka SI v Paríži Božena Krížiková. Autorov erudovane predstavil, vyzdvihol špecifiká ich tvorby a celé podujatie moderoval riaditeľ LIC Alexander Halvoník. Jana Juráňová čítala zo svojej najnovšej knihy Orodovnice a Anton Baláž z knihy Hriešna Vydrica. Francúzski herci Sabline Amaury a Emanuell Barrouyer predniesli ukážky z diel oboch prezentovaných autorov vo francúzskom preklade Magali Boursier. V hudobnej časti večera vystúpila speváčka Adriena Bartošová. Niektoré skladby pripravila na francúzske preklady slovenských básnikov (aj Milana Rúfusa). LIC zabezpečilo aj kvalitné propagačné materiály o J. Juráňovej, A. Balážovi, ako aj o speváčke A. Bartošovej. Všetky materiály sa stretli s  pozitívnym ohlasom. Podujatie malo dôstojný, reprezentačný charakter, kladne ho zhodnotila aj riaditeľka SI p. Krížiková a všetci zúčastnení. Určite splnilo cieľ propagovať slovenskú kultúru a literatúru v zahraničí.

Našu účasť na Salon du Livre možno charakterizovať ako veľmi úspešnú. Slovenská kniha a literatúra má v Paríži dobré meno a veľa priaznivcov. Viacerí účastníci z radov odbornej aj laickej verejnosti vyzdvihli vzhľad nášho stánku aj kvalitu poskytnutých služieb.

Bližšie informácie na: http://www.salondulivreparis.com/