Salon du livre Paris 2015

Na tohtoročnom medzinárodnom knižnom veľtrhu v Paríži Salon du Livre (20. – 23. marca) sa Slovensko prezentovalo v národnom stánku, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum, s najnovšou produkciou približne 300 titulov od 27 slovenských vydavateľov.


v slovenskom stánku
(v strede)
Miroslava Vallová,
Dan Jurkovič

     

trojica
Marek Eštok,
Dan Jurkovič,
Miroslava Bilačičová

      


Jana Beňová (sedí)
v stánku vydavateľstva
Le Ver à Soie

Náš stánok navštívili okrem iných hostí veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, riaditeľ Slovenského inštitútu Dan Jurkovič, prekladatelia Peter Brabenec, Silvia Majerská, Diana Jamborová Lemay, francúzski atalianski vydavatelia. Zaujímavú dvojjazyčnú slovensko-francúzsku publikáciu Bratislava Metropolis, zameranú na vízie mesta ajeho okolia nielen zarchitektonickej či urbanistickej stránky, ale aj z pohľadu sociologického afilozofického, v stánku predstavil jeden zo spoluautorov ainiciátorov tohto knižného projektu, architekt Michal Bogár.

Sprievodné programy boli venované francúzskemu prekladu knihy Jany BEŇOVEJ Café Hyena (Plán odprevádzania), ktorý vydalo vydavateľstvo Le Ver à Soie s podporou LIC, Komisie SLOLIA. Na panelovej diskusii (20. marca) na Autorskej scéne výstaviska, ktorá bola venovaná Cene EÚ za literatúru (EUPL), zastupovala Slovensko prekladateľka knihy Diana Jamborová Lemay. Vo svojom diskusnom príspevku prirovnala slovenskú literatúru kmalému šperku, ktorý rovnocenne ako iné „veľké“ literatúry obohacuje rozmanitosť európskej literatúry. Všetci účastníci diskusie, nositelia Ceny EÚ za literatúru Laurenze Plazenet zFrancúzska, Piotr Paziński z Poľska, Goce Smilevski z Macedónska, ako aj editorka Marie-Pierre Gracedieu z vydavateľstva Gallimard, zodpovedná za anglofónnu oblasť, ariaditeľ Kultúry a kreativity z Európskej komisie Michel Magnier, sa zhodli na tom, že udeľovanie tejto ceny výrazne prispieva k vzájomnému poznávaniu a objavovaniu európskych literatúr. Vďaka tejto cene vyšli preklady románu Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) už vsiedmich európskych jazykoch a arabčine a zahraniční vydavatelia prejavili záujem aj oďalší jeho román Matky. Francúzska vydavateľka Marie-Pierre Gracedieu uviedla príklad, ako vďaka bestsellerom fínskej autorky Sofi Oksanen objavila estónsku literatúru. Takto vzniká reťazenie poznávania nielen literatúr, ale aj záujem om alé jazyky akultúry.

Prvé uvedenie francúzskeho prekladu knihy Jany Beňovej bolo v stánku vydavateľstva Le Ver à Soie v nedeľu, kde sa konala autogramiáda. Nasledujúci deň bol autorke venovaný literárny večer v INALCO (l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales), ktorý pripravili odbor slovenských štúdií INALCO vs polupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava, Slovenským inštitútom v Paríži a vydavateľstvom Le Ver à Soie, s jeho vydavateľkou Virginie Symaniec.