Salon du Livre Paríž 2016. Martin Solotruk v UNESCO

Aj tohtoročný už 36. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Salon du Livre, ktorý sa uskutočnil v Paríži od 17. do 20. marca pod mottom Užívajte si knihu! (Vivez le livre!), potvrdil, že metropole na Seine kraľuje kniha. Počas týchto štyroch dní akoby bolo všetko podriadené knihe. Jej veličenstvo Kniha dokázala sústrediť na jednom mieste takmer tisícku vystavovateľov a tritisíc autorov. Davy návštevníkov, ktoré denne prúdili do výstavných priestorov na Porte de Versailles, užívali si knižný sviatok aj napriek stále zvýšeným bezpečnostným opatreniam. Francúzi si vedia užívať nielen život, ale aj knihy.

V národnom stánku Slovenska, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum, si návštevníci mohli pozrieť tri stovky knižných noviniek od takmer tridsiatich slovenských vydavateľov. Už tradične sa zaujímali o turistických sprievodcov, ale aj o históriu Slovenska a najmä knihy pre deti. V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v EÚ sa zväčša študenti zaujímali o publikácie z našej súčasnej histórie. Náš stánok navštívili viacerí prekladatelia, vydavatelia a z autorov žijúcich v Paríži prišla Viktória Laurent-Škrabalová, autorka knihy Lapinovci z letiska (vyd. Trio publishing 2015), a priniesla svoju dvojjazyčnú zbierku poézie Le Silence d'une tempête/Ticho búrky (Editions du Cygne 2015). Vydavateľka Virginie Symaniec z vydavateľstva Le Ver à Soie, v ktorom vlani vyšla kniha Jany Beňovej Café Hyena, pokračuje v šírení súčasnej slovenskej literatúry  medzi francúzskych čitateľov. Riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Dan Jurkovič si so záujmom prezrel slovenskú knižnú expozíciu a pre SI prevzal knižný dar Literárneho informačného centra.

Počas knižného veľtrhu v rámci medzinárodného dňa frankofónie pripravili Stála delegácia Slovenska pri UNESCO a Slovenský inštitút v Paríži stretnutie slovenského a belgického básnika. Na pôde UNESCO sa tak stretli vo štvrtok 17. marca na poetickom popoludní Martin Solotruk s belgickým básnikom Guy Goffettom. Básne Martina Solotruka, ktoré mu vyšli vo francúzskom preklade Kristyny Matysovej a Aurélie Rouget-Garma začiatkom marca vo vydavateľstve Bruna Douceya v rámci projektu Versopolis, čítal Michel de Maulne. Program poetického popoludnia uvádzala riaditeľka LIC Miroslava Vallová. Básnik a vydavateľ Guy Goffette početné medzinárodné publikum nadšene oboznámil so špecifikami súčasnej slovenskej poézie  a sám prečítal básne E. J. Grocha, D. Podrackej a J. Mihalkoviča z pripravovanej antológie slovenskej poézie, ktorá by mala vyjsť vo francúzštine. Program oživila spevom a hrou na klávesy Andrea Bučková. Guy Goffette svojím nadšením pre slovenskú poéziu nakazil aj poslucháčov, a tak po skončení poetického programu ešte pokračovala živá diskusia. Zúčastnila sa na nej aj slovenská autorka Andrea Salajová, ktorá knižne debutovala vlani románom Eastern vo vydavateľstve Gallimard.

 

  • Salon du Livre Paríž 2016. Martin Solotruk v UNESCO - 0
  • Salon du Livre Paríž 2016. Martin Solotruk v UNESCO - 1