Románu Druhý muž (Regent) o  učiteľke, ktorá začína po rozvode s tyranom nový život, bolo 20. novembra venované autorské čítanie Jany Šimulčíkovej v bratislavskom klube spisovateľov. Autorka predstavila svoje dielo a  prístup k  tvorbe v  dialógu s Etelou Farkašovou. A tak sa hovorilo nielen o autorskom prežívaní, ale aj o učiteľstve, idealizme, nových začiatkoch,  kríze viery a dôvery, o samote, ktorá poskytuje slobodu, a osamelosti, ktorá znepokojuje. Okrem spevu a hry na fujare Milana Ruska boli prekvapením aj Šimulčíkovej básne v interpretácii Jána Šimonoviča. Ako sama povedala, nevie, či a  kedy vyjdú knižne, jednoducho sa nimi chcela pochváliť. Básnik Pavol Janík, ktorý podujatie moderoval, na záver pozval na autorské čítanie Ladislava Čavojského z  knihy Ferko Urbánek alebo Náš divadelný šlabikár (OZ Hlbiny) 4. decembra o 15.00.