Sasko číta slovenských autorov

V dňoch 24. – 25. mája sa slovenskí autori Mila HaugováJana Beňová-ParkrováJozef Kollár predstavili na dvoch autorských čítaniach v Sasku. Podujatia v Drážďanoch a v Lipsku pod názvom SASKO ČÍTA SLOVENSKÝCH AUTOROV zorganizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne (spoluorganizátor podujatia) a Nadáciou Roberta Boscha (podporovateľ). Prvé autorské čítanie sa uskutočnilo večer 24. mája v kníhkupectve lesensART v Drážďanoch. Mila Haugová, Jana Beňová-ParkrováJozef Kollár predniesli ukážky zo svojich diel v nemčine aj v slovenčine. Mila Haugová sa predstavila výberom z poézie, Jana Beňová-Parkrová čítala poviedku Uvidíme, čo napadne gitaristovi, aj ukážku z románu Parker, a Jozef Kollár vystúpil s poviedkou Medený vlas. Na záver všetci autori odpovedali na otázky prítomného publika. Diváci sa živo zaujímali o celkovú kultúrnu situáciu na Slovensku. S potešením si vypočuli autorské vyznanie Mily Haugovej, pokiaľ ide o hranice súkromia a publikovanie poézie, a v živej diskusii v menších krúžkoch debatovali po podujatí s jednotlivými autormi. Na tomto autorskom čítaní bol prítomný aj riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne pán Peter Ilčík a zúčastnilo sa na ňom asi tridsať divákov. V pracovnom rozhovore po podujatí s p. Axelom Helbigom, vydavateľom časopisu OSTRAGEHEGE, sme rozvinuli možnosť pripraviť blok slovenských autorov (respektíve ukážok z ich diel v prekladoch do nemčiny), ktorý by mohol byť uverejnený v časopise. OSTRAGEHEGE má záujem zahrnúť ďalej päť slovenských autorov do pripravovanej antológie autorov z nových krajín EÚ. Na druhý deň (25. mája) autori absolvovali návštevu vydavateľstva ERATA v Lipsku, kde sa oboznámili s vydavateľským programom a možnosťami publikovania diel slovenských autorov (napr. dvojjazyčné vydanie poézie) v tomto vydavateľstve. V ten istý deň večer sa uskutočnilo ešte aj autorské čítanie v Mestskej knižnici v Lipsku, za prítomnosti pozorného publika v počte asi päťdesiat ľudí. Mila Haugová, Jana Beňová-ParkrováJozef Kollár po ňom opäť ešte dlho diskutovali s lipskými slovakistami a záujemcami o slovenskú literatúru. Zástupcom z katedry slavistiky v Lipsku sme odovzdali knihy z produkcie LIC, ktoré využijú vo svojej ďalšej činnosti. Obidve podujatia, 24. aj 25. mája, uviedla krátkym prehľadom o súčasnej literárnej scéne na Slovensku a jednotlivých autoroch Daniela Humajová. Literárne podujatia v rámci programu SASKO ČÍTA SLOVENSKÝCH AUTOROV predstavili zatiaľ trio slovenských autorov, otvorili však aj nové možnosti hľadania ďalších kontaktov a možností publikovania diel slovenských básnikov a prozaikov v Nemecku. (dh)

(dh)