Schody – rampy - rebríky

Vydavateľstva Eurostav pripravilo novú publikáciu Schody – rampy – rebríky. Tematika sa na Slovensku objavuje po štvrťstoročí a odborná verejnosť publikáciu určite privíta, lebo je v nej komplexne obsiahnutá problematika schodiskových konštrukcií, rámp a rebríkov. Autori -- prof. Ing. Pavel Hykš, PhD. a Ing. Mária Gieciová, PhD.)v nej spoľahlivo s odborným prehľadom premietli najnovšie technické poznatky, normatívne či legislatívne predpisy vyžadované už aj v súvislosti s našim vstupom do EÚ. Užitočné informácie v nej nájdu nielen architekti, projektanti, realizátori stavebných diel, ale aj študenti vysokých či stredných odborných škôl. Možnosť inšpirovať sa kniha ponúka aj potencionálnym stavebníkom, ale i remeselníkom pri dotváraní detailov a jednotlivých komponentov schodov, schodísk a schodiskových priestorov, rampových konštrukcií a rebríkov.

Rozdelená je do troch častí.. Odborno-technická poskytuje komplexné informácie o navrhovaní schodísk, schodiskových konštrukcií, osvetlení schodísk, riešení schodísk v dispozične stiesnených podmienkach či riešenia schodísk a rámp vo vzťahu k telesne postihnutým osobám, ako i pohyblivých schodísk a pásov, rámp i rebríkov. Druhá časť predstavuje konkrétne ponúkané riešenia najvýznamnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu z hľadiska konštrukčných riešení, materiálových variant a osvedčených technológii vrátane povrchových úprav, ochrany a údržby jednotlivých prvkov schodiskových systémov a pod. Poslednú časť tvorí register širokého okruhu výrobcov, dodávateľov a montážnych firiem pôsobiacich v nomenklatúre schodísk na celom území Slovenska.