Obálka knihy Sedm dní do pohřbuSpomienková próza prekladateľa a publicistu Jána Roznera Sedem dní do pohrebu (Marenčin PT 2009) sa v roku, v ktorom vyšla, stala slovenskou Knihou roka. Autor v nej zachytáva spomienky na udalosti na konci roku 1972 v období od smrti do pohrebu svojej ženy Zory Jesenskej. Obidvaja, Rozner i Jesenská, boli po roku 1968 „zakázaní autori“. Záber je však širší, román je autentickou výpoveďou o ľuďoch a udalostiach, o kultúrnych, spoločenských a politických pomeroch na Slovensku na začiatku normalizácie. Kniha v týchto dňoch vyšla s podporou Komisie SLOLIA v pražskom vydavateľstve PROSTOR. Prekladateľom je významný český dramatik, novinár, publicista a literárny kritik Milan Schulz, ktorý pôsobil v rokoch 1970 – 1994 ako redaktor Rádia Slobodná Európa. Sám sa českého vydania nedožil, zomrel 20. 1. 2014 v Mníchove.