Seminár k storočnici Mila Urbana

Literárne informačné centrum usporiada 21. septembra 2004 pod názvom Peripetie hľadania Mila Urbana jednodňový odborný seminár, venovaný storočnici jednej z najvýraznejších osobností slovenskej medzivojnovej prózy.
           Na seminári odznejú referáty literárnych vedcov a kritikov Ladislava Čúzyho (Peripetie hľadania), Adely Žilkovej (Prvé tvorivé obdobie Mila Urbana) a Petra Valčeka (Etos Mila Urbana).
           Seminár sa uskutoční v prednáškovej miestnosti v budove Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska na 5. posch. na Laurinskej 2 v Bratislave. Začiatok seminára je o 10.00 hod.

(lic)  

.......................................................................

  • Album slovenských spisovateľov:  Milo Urban

  • KNIŽNÁ REVUE č.19 / 2001:  Spomienky na Mila Urbana - Veľký spisovateľ s dobrým srdcom (pripravila Terézia Ursínyová)