Seminár o živote a diele Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici

Seminár o živote a diele Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici

Sté výročie narodenia spisovateľa Jozefa Horáka (nar. 30. 1. 1907 v Štefultove) si kultúrna obec pripomenie seminárom o živote a diele tohto prozaika v dňoch 19. – 20. septembra 2007 v Banskej Štiavnici a v okolí. Jozef Horák zomrel 11. 6. 1974 v Prešove, pochovaný je v Banskej Štiavnici.

Odborný seminár JOZEF HORÁK – život a dielo v premenách času sa uskutoční 19. 9. predpoludním v priestoroch Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici, popoludní nasledujú sprievodné programy: prehliadka pamätnej izby Jozefa Horáka, spomienka pri hrobe spisovateľa, návšteva pamätných miest spojených so životom a dielom Jozefa Horáka v Štiavnických Baniach, Štefultove, vo Svätom Antone a v Podhorí, kde Jozefovi Horákovi odhalia pamätnú tabuľu. Na druhý deň je v programe návšteva Sitna – dominantnej lokality v tvorbe Jozefa Horáka.

Odborný seminár JOZEF  HORÁK – život a dielo v premenách času usporiadajú Mesto Banská Štiavnica, ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici, Banskobystrický samosprávny kraj, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica a ďalšie inštitúcie. Literárne informačné centrum zabezpečilo prednášateľov V. PetríkaV. Marčoka.