Začiatok školského roka poskytol priestor hneď niekoľkým podujatiam zameraným na podporu detského čítania. Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom sa inšpirovalo úspešnými projektmi v Česku a Poľsku a zorganizovalo sériu aktivít v Žilinskom kraji pod názvom Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň! A tak sa 18. septembra v Žiline čítalo v Krajskej knižnici, no aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou, a o deň neskôr v Martine v Sobášnej sieni Turčianskej galérie a na Klinike detí a dorastu UNM. Na pochopenie prečítaného textu sústredili svoju pozornosť semináre a workshopy pre pracovníkov knižníc, pedagógov, no aj pre širšiu verejnosť Čítame s porozumenímNaučme deti vnímať knižky s porozumením, ktoré sa konali pod vedením pedagogičky a literárnej historičky Timotey Vráblovej v Mestskej knižnici mesta Piešťany 24. septembra. A do tretice v Mestskej knižnici v Bratislave v rámci cyklu Čítanie pre najmenších v septembri čítali deťom herci Martin Vanek a Anna Šišková.