Sex po slovensky 2

Mimoriadne úspešná kniha Sex po slovensky, ktorá vyšla v máji aj v českom preklade, má pokračovanie. V druhej časti je zastúpených trinásť slovenských autorov a autoriek: Martin Ciel, Peter Jaroš,  Monika Kompaníková, Márius Kopcsay, Jaroslav Koprda, Silvester Lavrík, Boris Lilov, Veronika Šikulová, Andy Turan, Soňa Uličná, Kristina Vulgan, Svetlana Žuchová, Jaroslav Šrank.

 Zostavovateľ Dušan Taragel o knihe Sex po slovensky 2 povedal: „Na osvedčenom modeli sme nič nezmenili. Naša antológia je opäť obojpohlavná, čo znamená, že autorsky sú v nej v takmer rovnakom pomere zastúpené ženy aj muži. Dodržiavame aj pravidlo, že uverejnené poviedky ešte nikde nevyšli a boli napísané na objednávku pre túto antológiu. Zastúpení sú muži, autori, všetci s vekom nad štyridsať a ženy, autorky, s vekom pod tridsať. Stretla sa nám skúsená zrelosť a mladá vášnivosť“.

Prezentácia knihy sa konala 30. novembra v bratislavskom kníhkupectve Svet knihy.

-r-