Sféry dôverné o živote a diele profesora Ladislava Hanusa

Teológ a filozof kultúry Ladislav Hanus sa ako jeden z prvých zameral na fenomén skultúrňovania človeka. Kultúrnosť vnímal ako prvok duchovného života. Ako osobnosť európskej kultúry a európskeho filozofického myslenia bol zaradený do kalendára celosvetových kultúrnych výročí UNESCO.

 „Kultúrnosť sa začína vtedy, keď si človek uvedomí svoju osobitosť a z osobného vedomia vedome si vytvára život. Keď sa odlúči od nezodpovednej masy...“ - napísal profesor Ladislav Hanus v Rozprave o kultúrnosti.

Pri príležitosti nedožitej storočnice bol Ladislav Hanus ako osobnosť európskej kultúry zaradený do kalendára celosvetových kultúrnych výročí UNESCO.

V diskusnej relácii Sféry dôverné si Slovenská televízia pripomenie túto neprávom opomínanú osobnosť v stredu 21. marca  večer o 21:50 hod. na  Dvojke-STV 2

Hosťami moderátora Viliama Jablonického budú profesor Július Paštéka, profesor Ján Letz, profesor Jozef Jarab, profesor Jozef Hlinický a šéfredaktor katolíckych novín Marián Gavenda. Profesor Milan Hamada sa pre zaneprázdnenosť ospravedlnil. V úvodnom príspevku relácie si Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec zaspomína na obdobie spoločného uväznenia vo Valdiciach.  

Otázky do relácie možno zasielať na e-mail sfery@stv.sk alebo telefonický na čísla 02/ 6061-2308 v čase do začiatku relácie alebo počas priameho vysielania na 02/654 22 326 a 02/654 24 326.

Kristian Bezák, redaktor STV

Živé vysielanie: Streda 21.3.2007 21:55

Repríza: Štvrtok 22.3.2007 13:45