Veľký zberateľ ľudovej slovesnosti Dobšinský napísal aj to, že „slovenské povesti nevyšli z pamäti, ale že až doposiaľ v čerstvosti sa udržali“. Aj to je jeden z cieľov Najkrajších slovenských národných rozprávok Pavla Dobšinského, dvojdielneho knižného výberu, o ktorý sa ich úpravou a prerozprávaním postaral spisovateľ Igor Válek a vydavateľstvo AD TEAM, s.r.o. V Deň ľudovej rozprávky ich symbolickým predveľkonočným pošibaním (veď rozprávky sú ženského rodu a je dôležité, aby boli pekné a zdravé) syrovými niťami v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine spolu so štvoricou ďalších literátov (J. Vrabec, P. Mišák, M. Horecký a  M. Lechan) poslali k  slovenským čitateľom. Nielen detského veku…