Šiesta kniha Štefana Lubyho

Fascinácia Nobelom je šiestou knihou dlhoročného manažéra slovenskej vedy, donedávna i predsedu SAV, Štefana LUBYHo. Venuje sa problematike súčasnej vedy, jej postaveniu v spoločnosti dnes i perspektívam v budúcnosti, ako aj viacerým porovnaniam s európskymi či svetovými podmienkami rozvoja vedy. Upozorňuje aj na témy z oblasti vedy a vzdelávania, ktoré akosi nik nechce počuť.

V Malom kongresovom centre Vedy v Bratislave ju 8. júna za účasti podpredsedu vlády Dušana Čaploviča, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Milana Čiča i ďalších popredných činiteľov, bývalých i súčasných funkcionárov SAV a zástupcov vedeckej obce predstavil Rudolf Chmel. Okrem iného knihu ocenil, ako ,,impulz k diskurzu o postavení a zmysle vedy a vzdelávania. Aj keď rozčeriť stojaté vody uvažovania o vzdelaní a vede v našej vedomostnej spoločnosti je takmer nemožné.“

Na cestu za čitateľom vypravil Fascináciu Nobelom podpredseda vlády Dušan Čaplovič, ktorý ju symbolicky – v súlade s názvom knihy – posypal pušným prachom.

-lč-