Piaty ročník multižánrového a medzinárodného festivalu Siete 2011 je znovu zameraný predovšetkým na literatúru, a na podporu mladých a často nezavedených autorov – no jeho súčasťou sú aj divadlo a hudobné vystúpenia. Idea festivalu má korene v snahe prezentovať tvorcov publikujúcich najmä na internete. Tento rok budú v sobotu 15. októbra na festivale prezentovať svoju tvorbu: Erik Šimšík, Dušan Šutarík, Boris Lilov, Inge Hrubaničová, Uršula Kovalyk, Jana Juráňová; z Čiech sa predstaví Jonáš Zbořil, Ondřej Buddeus, Pavel Novotný; z Rakúska príde čítať zo svojej tvorby Christian Futscher.