Siete Rút Lichnerovej

Najnovšiu knihu esejí Rút Lichnerovej Hlbiny bezpečia s listami Ivana Kadlečíka, ktorú vydalo LIC v edícii Siete, veľmi podrobne predstavila na literárnom popoludní v priestoroch Knihy LIC (10. mája) prekladateľka a literárna vedkyňa Michaela Jurovská. Recenzentka sa zamerala na prepájanie sietí v tvorbe autorky spisovateľky a umenovedkyne, teda na prieniky výtvarného umenia a literatúry, ale aj prieniky súčasnosti a minulosti, najmä odkaz osobností, ktoré sú spojené s Banskou Štiavnicou, autorkiným pôsobiskom. Široké spektrum tém, myšlienok a osobností, ktoré autorka do svojej knihy zahrnula, dalo podnet na živú diskusiu.