Šikulov Ornament v Belehrade

Večer 18. júna 2015 sa v Belehrade konala prezentácia románu Vincenta Šikulu Ornament, ktorý v srbskom preklade vydalo vydavateľstvo Arhipelag. O románe hovorili prekladateľka Zdenka Valentová Belićová, kritik Mića Vujičić a redaktor vydania Gojko Božović. Román Ornament sa zaoberá témou zákazu náboženského vyznania, viery a duchovna, ako formy ohrozovania základných ľudských slobôd a slobodného osobného priestoru. Okrem iného sa na prezentácii hovorilo aj o význame propagovania slovenskej literatúry v Srbsku, ktorá bola na území bývalej Juhoslávie na rozdiel od českej literatúry dlho takmer neznáma.

traja za stolom 1 štyria za stolom zas traja za stolom