Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s vydavateľstvom Ikar pripravila koncom marca stretnutie s autorkou knihy Smrť si neškrtne Janou Shemesh. Aj podtitul knihy Dva roky s rakovinou osvetľuje názov tohto podujatia O nádeji. Novinárka žije v Izraeli a tu aj zažila atak zákernej choroby. Opisuje ho autenticky a bravúrne zvládla spojiť vierohodnosť a účinnosť prozaického textu do organického celku. Čitateľ to cíti. A v diskusii s autorkou sa dozvedel ešte viac. I keď podujatia v trnavskej knižnici, na ktorých sú prezentovaní domáci spisovatelia, sú už dlhoročnou tradíciou, toto bolo silou svojej úprimnosti predsa len výnimočné.