Školský literárny festival Cena René 2021
5 moderných prozaických diel, 5 skvelých autorov a 7 hodín čítania a umeleckého prednesu. Toto všetko mohli absolvovať všetci žiaci SOŠ pedagogickej v Modre 21. 10. 2021 počas školského literárneho festivalu Cena René 2021. V priebehu celého dňa boli zapojené (druháčky Marcela Čmehýlová, Adela Kudláčová, Vanesa Nivnická, Patrícia Gondárová, Karin Kohútová, tretiačky Simona Števíková, Kristína Sukupčáková, Paulína Fecková, Linda Reyová a štvrtáčky Rebeka Holeková, Michaela Chudíková, Katarína Schwarzová, Viktória Danielová, Lenka Hrušková, Klaudia Linhartová, Karolína Vašínová) čítali spolužiakom vybrané úryvky z tlačených alebo e-kníh diel finalistov súťaže Ceny René. Podporili sme tak čitateľskú gramotnosť našich študentov a inšpirovali ich k čítaniu nových hodnotných diel slovenskej literatúry.
Každý zúčastnený žiak/žiačka hlasoval za svojho favorita spomedzi autorov Ceny René. Navyše sme vyžrebovali 5 žiakov, ktorí získali poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Artforum v hodnote 10 eur.
 
  • Školský literárny festival Cena René 2021 - 0
  • Školský literárny festival Cena René 2021 - 1
  • Školský literárny festival Cena René 2021 - 2
  • Školský literárny festival Cena René 2021 - 3
  • Školský literárny festival Cena René 2021 - 4