Veršami Paula Claudela z Piatich veľkých ód vo francúzštine v podaní zakladateľa Capalestu Michela de Maulna a v slovenčine v preklade Jána Švantnera v interpretácii Štefana Bučka a Kataríny Šafaříkovej v kostole sv. Kataríny na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici sa skončila poetická časť frankofónneho festivalu. Záverečný potlesk po koncerte Quasars Ensemble, ktorý nasledoval po poetickom predstavení v tých istých priestoroch, patril symbolicky všetkým účastníkom tohto medzinárodného sviatku poézie, hudby a umeleckého prekladu.

Tvorbe Paula Claudela bolo venované aj dvojjazyčné scénické čítanie jeho hry Výmena v preklade Michaely Jurovskej vo vynikajúcej interpretácii herečky Lucie Letkovej vo francúzštine aj slovenčine. Divákov tohto predstavenia na Starom zámku rovnako zaujali svojimi výkonmi aj francúzsky herec Jean-Luc Debattice a slovenskí herci Lucia Hurajová a Martin Varinský.

Obidve predstavenia vzdali hold nielen veľkému francúzskemu básnikovi a dramatikovi, ale aj slovenským prekladateľom jeho diela – Michaele Jurovskej a Jánovi Švantnerovi. Prekladateľskú aj básnickú tvorbu Jána Švantnera priblížilo divákom podujatie Pocta Jánovi Švantnerovi, na ktorom sa síce autor osobne nezúčastnil, ale jeho manželka Viola prečítala posolstvo, ktoré venoval Štiavnici a  poézii.

Na poetických vystúpeniach sa predstavili zahraniční aj domáci básnici ukážkami vo svojom materskom jazyku, v prekladoch do francúzštiny a do slovenčiny. Tento rok Banská Štiavnica uvítala bulharskú poetku Aksiniu Mihailovu, francúzsku poetku Marie Huot, českých básnikov Petra Borkovca, Petra Halmaya, Jonáša Hájeka a slovenských autorov Erika J. Grocha, Rudolfa Juroleka, Danu Podrackú, Annu Ondrejkovú, Rút Lichnerovú, Mareka Vadasa, Evu Tomkuliakovú a Antona Hykischa. Básne českých autorov preložila do francúzštiny poetka a prekladateľka žijúca v Paríži Jana Boxbergerová, básne slovenských poetov preložila francúzska prekladateľka Marie Christine Hubert, slovenská prekladateľka Katarína Bednárová preložila básne Marie Huot.

Na tradičnej sobotňajšej diskusii na nádvorí Kammerhofu sa vyjadrili k téme návratu extrémistických tendencií do nášho života filozof Miroslav Marcelli, historik Ivan Kamenec, autori Petr Halmay, Jonáš Hájek, Anton Hykisch, Rút Lichnerová, Marek Vadas. Všetky podujatia dvojjazyčne moderovala Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra, ktoré bolo hlavným organizátorom básnickej časti festivalu.