Skončil sa 7. ročník frankofónneho festivalu Cap à l´Est

Tento ročník medzinárodného festivalu poézie, divadla a hudby priniesol do Banskej Štiavnice (18. –22. augusta) niekoľko noviniek. Napriek tomu, že festival neexpandoval časovo, ani počtom účastníkov, v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sa rozšíril o smerovanie na Západ, keďže jeho hlavnou témou bola portugalská kultúra. Prezentoval ju osobnou účasťou básnik mladšej strednej generácie Rui CÓIAS, ktorý priblížil svoju tvorbu v samostatnom programe, kde jeho verše zazneli  portugalčine, francúzštine a slovenčine, aj v tradičnom spoločnom vystúpení všetkých zúčastnených básnikov Babylon jazykov

Capalest09_01.jpg

Do poézie významného portugalského básnika Ramosa ROSA sa  návštevníci mohli započúvať počas celovečerného predstavenia Nahý Boh. Jeho verše inscenované v autentických kulisách Starého zámku veľmi sugestívne interpretovali vo francúzštine Marc Zammit a Ophélia Teillaud a v slovenčine Zuzana Mikytová so sprievodom flauty Robina Tromana. S tvorbou a životom najvýznamnejšieho, ale aj najzáhadnejšieho portugalského básnika uplynulého storočia Fernanda PESSOA (1888 – 1935) veľmi pútavo zoznámil účastníkov a návštevníkov festivalu básnik a prekladateľ Ivan ŠTRPKA. Vo svojom zasvätenom a imaginatívnom rozprávaní pokračoval aj počas obeda a mohol by ho rozvíjať aj do večera, stále by mal čím zaujať poslucháčov.

Okrem portugalskej poézie umožnil program festivalu hlbšie preniknúť do tradičnej portugalskej hudby fado prostredníctvom filmových predstavení a zaujímavej besedy pri okrúhlom stole. Ako jediný styčný bod slovenskej a portugalskej histórie, postavu významného portugalského kráľa Ferdinanda II., ktorý sa narodil v Antole, priblížil vo vyše dvojhodinovej prednáške náš prozaik, znalec histórie Anton HYKISCH. Jeho obsažné, fundované rozprávanie o Coburgovcoch a Koháryovcoch rozpútalo živú diskusiu medzi početným publikom.Štiavnicu zdobila poézia

 

 


Otvorenie festivalu Capalest´09 na Starom zámku

Riaditeľ festivalu a režisér Michel de Maulne s primátorom Pavlom Balžankom  
Capalest09_01.jpg
Portugalský básnik Rui Cóias so slovenským básnikom a prekladateľom Ivanom Štrpkom  

Capalest09_01.jpg
Charizmatický básnik Guy Goffette z Francúzska


Riaditeľ festivalu a režisér Michel de Maulne  

Osobnosti Capalestu


Spisovateľ Anton Hykisch

Capalest09_01.jpg
Atašé veľvyslanectva Portugalskej republiky v SR Francisco Brabo a tlmočníčka Lydia Riboust

 

Vyvrcholením básnickej časti festivalu bolo dvojjazyčné, francúzsko-slovenské, scénické uvedenie Hviezdoslavových Krvavých sonetov na nádvorí Starého zámku. Vďaka zakladateľovi a riaditeľovi festivalu Cap à l´Est Michelovi de MAULNE Hviezdoslavove verše v jeho réžii, v interpretácii Jozefa Šimonoviča a Jeana-Luca Debattica a s famóznym sprievodom violončelistu Jozefa Luptáka zazneli pod hviezdnou oblohou veľmi aktuálne a emotívne presvedčivo. Pre našu poéziu a celú kultúru je dosť príznačné, že práve Francúz prvýkrát uviedol Krvavé sonety v inscenačnej podobe, aby nám pripomenul ich stále platné posolstvo a znovuobjavil ich poetickú skvostnosť. Na tento moment upozornili aj slovenský prezident festivalu básnik a prekladateľ Albert MARENČIN na záver a poetka Mila HAUGOVÁ ešte na začiatku festivalu v programe venovanom Lýdii VADKERTI-GAVORNÍKOVEJ, v ktorom vystúpila s Danou PODRACKOUMáriou FERENČUHOVOU. Vyzdvihla zásluhu Michela de Maulne na tom, že práve u nás založil festival, kde sa môže predstaviť slovenská poézia spolu s inými európskymi.

 


Básnici Samira Negrouche z Alžírska a Marcell Szabó z Maďarska


Básnik Ibrahim Spahić z Bosny


Slovenská poetka Dana Podracká v hľadisku


Prekladateľka Miroslava Vallová a Stanislav Vallo, veľvyslanec SR v Taliansku

Capalest09_01.jpg
Krvavé sonety v inscenačnej podobe - Jozef Šimonovič, Jean-Luc Debattice a Jozef Lupták, violončelista

Klavírny koncert v kostole Sv. Kataríny - Bertrand Massei a Alexandra Roshchina

Klavírny koncert v kostole Sv. Kataríny - Yannael Quenel


Dd

 

 Stáli účastníci festivalu – poetka a prekladateľka Dagnia DREIKA z Lotyšska, Krystyna RODOWSKA z Poľska, Aksinia MIHAILOVA z Bulharska, spolu s belgickým spisovateľom a básnikom Guy GOFFETTOM žijúcim v Paríži a rumunskou poetkou Elenou VLADAREANU, ktorí sa na festivale zúčastnili prvýkrát, predstavili na spoločnej čítačke svoje nové i staršie verše v originálnom jazyku, v prekladoch do francúzštiny a slovenčiny. Svojím vystúpením znovu potvrdili, že v Štiavnici sa stretli poprední básnici, reprezentanti rozmanitosti európskych kultúr na vysokej úrovni. Albert MARENČIN svojimi prekladmi básní Bernarda NOËLA vzdal poctu tomuto významnému súčasnému francúzskemu básnikovi a esejistovi (ten sa pre chorobu nemohol osobne zúčastniť na festivale). O tom, že poézia rezonuje aj medzi mladými, presvedčili členovia slovenskej kapely Pas de pitié!, absolventi francúzskych gymnázií, ktorí zhudobnili a interpretovali verše francúzskych básnikov a svojím vystúpením si podmanili početné publikum.

 

Capalest09_01.jpg Capalest09_01.jpg Capalest09_15.jpg
Babylon jazykov v kaviarni Libresso - básnici Capalestu čítajú svoje verše
Capalest09_01.jpg Capalest09_01.jpg Capalest09_01.jpg Capalest09_01.jpg
Stretnutie s portugalským básnikom Ruim Cóiasom v kaviarni Divná pani

 Program tohto ročníka festivalu Cap à l´Est obohatili aj účastníci Medzinárodnej dielne prekladu poézie, ktorá sa prvý raz konala v Banskej Štiavnici (od 16. do 23. augusta) ako prvá zo série troch prekladateľských dielní (organizuje ich Literárne informačné centrum s partnerskou organizáciou Literature Across Frontiers vo Walse s podporou grantu Európskej komisie). Na prekladateľskej dielni sa zúčastnili šiesti básnici/prekladatelia: z Alžírska Samira Negrouche, z Arménska Nune Abrahamyan, z Bosny Ibrahim Spahić, z Maďarska Marcell Szabó, z Portugalska Daniel Jonas a Slovensko reprezentovala Mária Ferenčuhová.

Výsledky svojej práce, vzájomné preklady básní prezentovali v samostatnom programe.

 

Capalest09_01.jpg
Otvorenie festivalu Capalest členmi Divadla na vysokej nohe

Zuzana Mikytová recituje básne Ramosa Rosu


Magda Vašáryová a Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

Capalest09_53.jpg
Básnik Guy Goffette


Básnik Albert Marenčín

 

 

Capalest09_53.jpg
Výkonný manažment a tlmočníčka Silvia Severíniová

Prekladateľka Miroslava Vallová


Poetka Mária Ferenčuhová


Básnik Michal Habaj


Poetka a prekladateľka Nune Abrahamyan z Arménska

 Foto: Andrej Matuška