Skončil sa jubilejný 15. ročník festivalu Cap à l´Est

V Banskej Štiavnici sa stretli 16. - 19. augusta 2017 na festivale divadla, hudby a poézie poprední frankofónni umelci z Portugalska, Francúzska, Lotyšska, Bulharska, Rumunska a domáci básnici. Divadlo reprezentovali členovia rómskeho Divadla Romathan z Košíc, ktorí uviedli výber zo svojho divadelného repertoáru na Starom zámku v Lapidáriu, a koncert. V rámci výstavy slovenskej ilustračnej tvorby v Galérii Jozefa Kollára TOTO! Je kabinet ilustrácie II. výtvarníčka Kristína Kubáňová besedovala s malými i dospelými návštevníkmi o súčasných trendoch ilustrácie, predstavila vystavenú zbierku a jednotlivých autorov.

Básnickú časť festivalu, ktorú každoročne pripravuje Literárne informačné centrum, otvoril Babylon jazykov, tradičné úvodné stretnutie zúčastnených básnikov. Každý sa predstavil ukážkou zo svojej tvorby vo svojom rodnom jazyku. V kaviarni Libresso zazneli básne v portugalčine v autorskom podaní Ruia Cóiasa, vo francúzštine Guya Goffetta, v rumunčine Simony Popescu, v bulharčine Aksinie Mihailovej, v lotyštine Dagnije Dreiky a v slovenčine Mily Haugovej, Dany Podrackej, Márie Ferenčuhovej, Ivana Štrpku, Jána Zambora, Evy Tomkuliakovej a prozaické ukážky Rút Lichnerovej, Antona Hykischa a Jany Beňovej.

V samostatných autorských čítaniach autori predstavili svoju tvorbu ukážkami v rodnom jazyku, v prekladoch do francúzštiny a slovenčiny. Všetky prezentácie moderovala dvojjazyčne, v slovenčine a vo francúzštine, riaditeľka LIC Miroslava Vallová, ktorá zároveň pripravila scenáre jednotlivých prezentácií. Na besedách s autormi publikum zaujali nielen ich výpovede, ktorými priblížili svoju tvorbu, súčasné postavenie básnikov v ich domovských krajinách, ale aj reflektovanie slovenskej poézie v zahraničí. Banská Štiavnica sa ukázala vo svetle pohostinného mesta, otvoreného všetkým druhom umenia a rôznorodým žánrom. Napriek tomu, že súčasne s poetickým festivalom sa tu konal aj hudobný festival, fanúšikovia poézie zostali verní „svojim básnikom“, po čítačkach Mily Haugovej a Ivana Štrpku si viacerí prišli po autogramy. Takisto záujem o poéziu potvrdila plná Rytierska sála na Starom zámku počas predstavenia Smútok a samota, komponovaného z poézie Ivana Kraska a Paula Verlaina. Verše Ivana Kraska v slovenčine interpretovala Emília Vášáryová a básne Paula Verlaina a preklady Ivana Kraska vo francúzštine predniesol básnik a popredný odborník na Verlaina Guy Goffette.

 

Sobotné dopoludnie bolo tradične venované besede na aktuálnu tému, ktorá nepriamo súvisí s poéziou. Tentoraz bola beseda venovaná nadchádzajúcemu 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na základné okruhy otázok – čo nám spoločný štát dal a aký bol vklad našich národov do spoločného zväzku, či sme naozaj boli v jednom štáte spolu a aké sú vzťahy medzi nami po rozdelení – besedovali historička Bohumila Ferenčuhová, zakladateľ novodobej slovenskej diplomacie Pavol Demeš, prozaik a bývalý diplomat Anton Hykisch, naša popredná herečka Emília Vášáryová, český režisér Jan Antonín Pitínský a vydavateľ a organizátor literárneho života Petr Minařík.