Šľachtické rody

Vydavateľstvo Perfekt v známej edícia Významné osobnosti slovenských dejín opäť ponúka novú publikáciu, tentokrát z prostredia histórie šľachtických rodov. Drahoslav Machala v knihe Šľachtické rody objavuje známe i menej známe osobnosti slovenských šľachtických rodov a osvetľuje ich nemalý zástoj v dejinách Uhorska. Autor polemizuje aj so zaužívaným názorom, že Slováci nemali svoju šľachtu, že sú „plebejským národom“. Poznanie dejín slovenského národa nás presviedča o opaku a táto kniha je svedectvom o tých, ktorí svojou činnosťou a významným postavením či službou vlasti sa zapísali do našich dejín.