Sliackeho Slovník v Prešove

 

 

Na prezentácii Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v utorok 6. decembra 2003 sa zúčastnili hlavný editor publikácie Ondrej Sliacky, autorky hesiel Zuzana Stanislavová a Markéta Andričíková.

V autorských vystúpeniach moderovaných Antonom Balážom Ondrej Sliacky zdôraznil výkladový charakter svojho slovníka a vyzdvihol zásadný podiel Z. Stanislavovej na koncipovaní hesiel o súčasnej literatúre a na príprave celého projektu. Podujatie na pôde Prešovskej univerzity už tradične pohostinne dôkladne pripravil riaditeľ tamojšej knižnice Ing. Peter Haľko. Ako tu viackrát zaznelo od niekoľkých diskutujúcich, dielo je výsledkom dlhoročnej pracovnej sústredenosti celého kolektívu. „Treba zdôrazniť, že detská literatúra má domovské zázemie predovšetkým na Prešovskej univerzite,“ podotkol Ondrej Sliacky, ktorý vidí aj budúcnosť slovníkových diel predovšetkým v mladých adeptoch univerzity, ktorí o túto oblasť prejavujú záujem.

A. Šikulová
Foto: Zuzana Breznoščáková