Sliackeho slovník v Tekovskej knižnici

S Tekovskou knižnicou v Leviciach má LIC už tradične dobré vzťahy. V rámci týždňa slovenských knižníc nám knižnica tentoraz poskytla priestor na prezentáciu Sliackeho Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež.

V krátkom úvodnom slove predstavil aktivity LIC Anton Baláž. Anna Šikulová predniesla laudácio na Sliackeho celoživotné dielo a autor Ondrej Sliacky vhodne zaradil do programu heslo o prítomnom autorovi Miroslavovi Piusovi, ktorý sa na besede zúčastnil so svojimi študentmi z gymnázia. Prezentácia spojená s predajom bola vhodným programom pre zainteresované publikum, informované o aktivitách O. Sliackeho v rôznych oblastiach, čo príjemne prekvapilo aj samého autora.