Sliackeho základné dielo

 

 

Ondrej Sliacky spolu s tvorivým tímom vydal už v roku 1979 Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Rozšírené a upravované heslá vyšli neskôr v dvoch číslach časopisu Bibiana... Teraz máme toto základné dielo poruke v peknom knižnom vydaní.

Pätnásť autorov hesiel (spolu so zostavovateľom a vedeckým redaktorom publikácie) predkladá čitateľskej verejnosti základnú príručku pre ľudí, ktorí pracujú s detskou literatúrou. Slovník obsahuje 449 hesiel slovenských autorov pre deti a mládež od najstarších čias po súčasnosť. Najviac položiek (250) skoncipoval zostavovateľ, na ostatných sa podieľali poprední predstavitelia tvoriaci v tejto oblasti literatúry (E. Tkáčiková, Z. Stanislavová, H. Pivko, Ľ. Kepštová a i.).

A. B.