Slniečkovo rozprávkový oriešok

V dňoch 21. – 24. mája 2008 sa v Piešťanoch uskutočnil 5. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Usporiadateľmi sú Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Slovenský rozhlas. Partnerom bolo aj Literárne informačné centrum.

Okrem súťažnej časti v dvoch kategóriách – rozprávkové hry a monologické rozprávky – program festivalu napĺňalo množstvo podujatí pre deti z Piešťan a z okolia, vernisáže slovenských ilustrátorov, divadelné predstavenia, besedy a čítačky pre deti. Vzácne je vzájomné stretnutie tvorcov, ktorí v pokojnej a prajnej atmosfére prežívajú dotyky svojej tvorby s prijímateľmi.

Festival sa niesol v žltom farebnom tóne, pretože tu zároveň vrcholili podujatia k oslavám 80. výročia vychádzania Slniečka, umeleckého mesačníka pre deti, ktoré vydáva LIC. Aj preto festival otvoril komponovaný program Slnečný šašo. Dňa 22. mája boli vernisáže dvoch slniečkových výstav: v Dome umenia to bola výstava Jedno Slniečko za všetky hviezdy (výtvarné a literárne práce detí z súťaže časopisu Slniečko) a v mestskej knižnici jubilejná výstava ilustrátorských hviezd časopisu Slniečko (Ľuba Končeková-Veselá, Alena Wagnerová, Katarína Ilkovičová, Daniela Ondreičková, Kritína Šimková, Svetozár Mydlo, Ján Lengyel, Martin Kellenberger). Detské výtvarné a literárne práce hodnotila porota, mená ocenených autori uverejní časopis Slniečko v prvom septembrovom čísle.

Predsedkyňou odbornej poroty festivalovej súťaže bola zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. Okrem tejto poroty na festivale pracovala aj tridsaťčlenná detská porota. V dvoch súťažných kategóriách odzneli nahrávky 6 monologických rozprávok a 6 rozprávkových hier, ktorým predchádzal interný výber v literárno-dramatickej redakcii Slovenského rozhlasu. V kategórii monologických rozprávok udelila odborná porota cenu Stromy Vincka Zelienku z cyklu Rozprávky z palety (autor Peter Palik, dramaturgička Beata Panáková, majster zvuku Peter Daniška, režisér Peter Palik, interpret Marián Geišberg a vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré vydalo knihu.) Za rozhlasovú interpretáciu hry Neobyčajný deň získala cenu v kategórii rozprávkových hier autorka rozprávky Libuša Friedová, dramaturgička Beata Panáková, autor scénickej hudby Matej Haász, majster zvuku Peter Daniška, režisér Ivan Predmerský, herec Marián Slovák. Vydavateľstvo Regent získalo cenu za vydanie knihy Rozprávky zo skrine, z ktorej je vzišla víťazná hra. Detská porota ocenila rozhlasovú adaptáciu rozprávky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönnebergy  a rozhlasovú adaptáciu hry Christine Nöstlingerovej s názvom Conrad – Chlapce z továrne.

Program festivalu Zázračný oriešok naplnili nielen rozhlasové hry, štyri výstavy a živé stretnutia detí s tvorcami (celkovo 19 programov), na ktorých sa zúčastnilo 3800 detí z Piešťan a okolia.

Foto: autorka