Teoretické úvahy o tanci z úst tanečníkov počas tanca, čítanie počas kontaktnej improvizácie, tancujúca kniha v životnej veľkosti. Takto netradične uviedli 28. februára v bratislavskom Štúdiu 12 knižku Sloboda objavovať tanec významnej slovenskej choreogra y Marty POLÁKOVEJ.

Na prezentácii sa zúčastnila autorka spolu s lektorkami publikácie doc. Dagmar Hubovou a Evou Gajdošovou. Knihu slávnostne predstavila riaditeľka banskobystrického Štúdia tanca Zuzana Hájková. Publikácia je výsledkom niekoľkoročnej práce a pre tanečnú komunitu, ktorá prišla autorku osobne podporiť, znamená veľký úspech.

Večerom sprevádzala Lucia RószaHurajová. Príjemným oživením bola tanečná improvizácia Magdalény Čaprdovej, Stanislavy Vlčekovej, Daniela Račeka, Vladislava Benita Šoltýsa, Mateja Bohuša, Slávky Daubnerovej, Radomíra Miliča, Ludwiga Bagina a Vladimíra Sadílka. Tanečníci a herci vystúpili pod vedením Renáty Bubniakovej a predviedli energickú choreografi u, ktorá vyústila do krstu knihy. Zuzana Hájková publikáciu pokropila potom z trička jedného z tanečníkov. Atmosféru na javisku presne vystihlo vyjadrenie autorky: „Tanec je to, keď nemôžete inak.“

Autorka sa v knihe venuje témam, ako sú tvorivosť, otvorené vnímanie a inšpirácia, predstavivosť, elementy pohybu či komponovanie improvizácie, a uvádza aj množstvo praktických príkladov. Na základe skúseností zo zahraničných pobytov a stáží ponúka v publikácii o. i. aj návod, ako pristupovať k tvorivému vyučovaniu tanca.