Novinka z vydavateľ­stva Perfekt Vzdelaní príbuzní bola vyprevadená k čita­teľom milým a citli­vým spôsobom. Autor Vladimír Leksa­Pi­chanič (1972) popro­sil svojho syna Fedo­ra, aby z nej prečítal ukážku. A bolo! Malo to však aj symbolický podtext, pretože Leksa­Pichanič sa snažil 28 dokumentárnymi portrétmi slovenských vzdelancov ukázať aj dnešnej mladej gene­rácii, aké osobnosti máme v talóne. Sám ich považuje za hrdinov, ktorí svojím životom a prácou potvrdzujú, že sme porovnateľní s inými a väčšími národmi. Vzdelanie dáva človeku slobodu, ktorej duch bol na tom­to stretnutí v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 22. mája evidentný: veď autor napríklad vedie výskum na Me­dicínskej univerzite vo Viedni, no všetkým nám zahral na gitare svoje piesne… Riaditeľ vydavateľstva Eduard Drobný ocenil sviežosť a vecnosť tohto debutu; Magdaléna Gocní­ková, zástupkyňa riaditeľa, zas upozornila na to, že nejde len o popularizačné texty, ale autor spracoval pozitívne kapitoly našich dejín subjektívne a tlmočí v nich aj svoje presvedčenie.