Slová

...buď žnú vavríny, alebo trpia v prachu zabudnutia... Samozrejme, je reč o literárnych výtvoroch študentov Gymnázia Malacky počas desaťročí. Najkrajšie a najlepšie slová zozbierala a zoradila do zborníka pod názvom Slová stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry Mgr. Elena Grmanová. Počas svojej dlhoročnej praxe vychovala spolu s ďalšími učiteľmi slovenského jazyka a literatúry desiatky úspešných študentov - milovníkov slova (básnikov, prozaikov, recitátorov, režisérov, dramaturgov...). Stránky zborníka oživila výtvarnými prácami žiakov učiteľka-výtvarníčka Rozália Habová.  

Gymnázium Malacky pripravilo 10. februára slávnostný večer – prezentáciu zborníka Slová. Jej súčasťou bolo uvedenie umeleckého pásma, v ktorom recitátori predniesli ukážky z úspešných školských, maturitných a súťažných prác uverejnených práve v tomto zborníku.

     Slová spájali prítomných i na neformálnom spoločenskom posedení po uvedení zborníka do života.

Slová majú obrovskú moc. Prostredníctvom slova sa dá zachytiť proces hľadania, prostredníctvom slov sa dajú osvojovať vedomosti, prostredníctvom slov môžu ľudia podať svedectvo o úrovni svojho umu a duše. 

-lf-