Slová bez hraníc

Od utorka 10. do soboty 14. októbra bude trvať 1. ročník medzinárodného básnického festivalu Slova bez hranic. Pokračuje v línii festivalu Poezie bez hranic, ktorý organizoval M. Pluháček. Na tomto festivale vystúpia aj slovenskí básnici Mária Ferenčuhová, Jana Pácalová, Michal Habaj a Marián Hatala. Viac informácií o festivale nájdete na internetových stránkach www.slovabezhranic.net.