Slavistka, prekladateľka z  ruštiny a  etnologička Claudia Bitterová (1965) z  Viedne napísala originálnu knižku s  názvom Wortvögel/Blattwörter – Slovovtáky/Listoslová. Vyšla v  edícii Intermediale Texte vydavateľstva Mitter Verlag a sústreďuje figurálne koláže a  básničky, či skôr metafory obsahujúce len niekoľko krátkych veršov. Základ koláží tvoria textové fragmenty z lexikónu anatómie. Sú vystrihnuté tak, že pripomínajú postavičky nesúce vždy inú vtáčiu hlavu. Autorka zavše dotvorila textové plochy zelenými listami, ktoré nahrádzajú krídla vtákov. Piktorálne a  verbálne zložky významových útvarov navzájom dokonale komunikujú, zvyšujúc tak vlastnú obraznosť a  celkový poetický pôvab knižky. Dodávajú jej dostatok povetria, v  ktorom si čitatelia môžu nalistovať let vari všetkých papierových vtákov. Hľa, dôkaz o tom, akú silu má zopár presne vedených strihov nožnicami a  zopár presne volených slov: „Moje slová nevedia plávať / nevedia bežať nevedia lietať / ale lozia po stromoch / dokonca aj tie staré / a hojdajú sa v pavúčích sieťach.“