Slovenská antológia poézie v ruštine

Vo štvrtok 3. októbra sa v Slovenskom inštitúte v Moskve konala za účasti veľvyslanca SR v Ruskej federácii RNDr. Igora Furdíka slávnostná prezentácia antológie slovenskej poézie Hlasy storočí (Golosa stoletij), ktorá vyšla vo Vydavateľstve Moskovskej univerzity s podporou Ruského ministerstva kultúry a LIC (Recenziu sme uverejnili v KR 18/2002). Po úvodných slovách predsedu spoločnosti priateľstva so Slovenskom Jurija Bogdanova, zástupcu LIC Viktora Timura a básnika Jána Zambora vystúpila zostavovateľka, prekladateľka a iniciátorka celého projektu Alla Maškova. Vo svojom vystúpení poukázala že v Rusku vyšlo veľa prekladov zo slovenskej poézie, ale jedinečnosťou antológie je, že obsahuje aj slovenskú stredovekú poéziu.